English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
Koncové zásuvky
Parametre:
Typ f [MHz] 5 - 47
Return
47 - 68
VHF
68 - 139
FM - Dig.
139 - 470
VHF
470 - 862
UHF
TZK275 AvTV± 0,5 [dB] 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5
AvR± 0,5 [dB] 7,5 7,5 7,5 - -
AdTV-R [dB] > 20
TZK575 AvTV± 1 [dB] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
AvR± 1 [dB] 8,0 8,0 8,0 - -
AdTV-R [dB] > 20
TZK875 AvTV± 1 [dB] 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
AvR± 1 [dB] 10,0 10,0 10,0 - -
AdTV-R [dB] > 20
TZK1075 AvTV± 1 [dB] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
AvR± 1 [dB] 11,0 11,0 11,0 - -
AdTV-R [dB] > 36
TZK1375 AvTV± 1 [dB] 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
AvR± 1 [dB] 15,0 15,0 15,0 - -
AdTV-R [dB] > 36
TZK1675 AvTV± 1 [dB] 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
AvR± 1 [dB] 18,0 18,0 18,0 - -
AdTV-R [dB] > 37
TZK1975 AvTV± 1 [dB] 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
AvR± 1 [dB] 22,0 22,0 22,0 - -
AdTV-R [dB] > 37
AvTV = väzobné tlmenie vstup - výstup Tv
AvR = väzobné tlmenie vstup - výstup R
AdTV-R = oddelovacie tlmenie vstup - výstup Tv-R
At = tlmenie tienením > 75dB [5 - 470 MHz]
      > 65dB [470 - 862 MHz]
Ar1.2   EN50083 - 4/Kat.B  
Priebežné zásuvky
Parametre:
Typ f [MHz] 5 - 47
Return
47 - 68
VHF
68 - 139
FM - Dig.
139 - 470
VHF
470 - 862
UHF
TZP0875 Ap± 0,5 [dB] 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0
AdTV± 0,5 [dB] 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
AvR± 0,5 [dB] 10,0 10,0 10,0 - -
AdTV, AvR [dB] > 32 > 32 > 32 > 30 > 28
AdTV-R [dB] > 20
TZP1075 Ap± 0,5 [dB] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
AdTV± 1 [dB] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
AvR± 1 [dB] 10,5 10,5 10,5 - -
AdTV, AvR [dB] > 37 > 37 > 36 > 32 >30
AdTV-R [dB] >36
TZP1375 Ap± 0,5 [dB] 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5
AdTV± 1 [dB] 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
AvR± 1 [dB] 15,0 15,0 15,0 - -
AdTV, AvR [dB] > 36 > 36 > 36 > 36 >30
AdTV-R [dB] >36
TZP1675 Ap± 0,5 [dB] 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5
AdTV± 1 [dB] 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
AvR± 1 [dB] 18,0 18,0 18,0 - -
AdTV, AvR [dB] > 37 > 37 > 37 > 37 >33
AdTV-R [dB] >37
TZP1975 Ap± 0,5 [dB] 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5
AdTV± 1 [dB] 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
AvR± 1 [dB] 22,0 22,0 22,0 - -
AdTV, AvR [dB] > 37 > 37 > 37 > 37 >33
AdTV-R [dB] >37
Ap = prechodové tlmenie
AvTV = väzobné tlmenie vstup - výstup Tv
AvR = väzobné tlmenie vstup - výstup R
AdTV-R = oddelovacie tlmenie vstup - výstup Tv-R
At = tlmenie tienením > 75dB [5 - 470 MHz]
      > 65dB [470 - 862 MHz]
Ar1.2   EN50083 - 4/Kat.B  
DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA