English
Bez oznamov..
Zaoberáme sa aj výrobou komponentov pre káblovú TV a individuálne rozvody TV signálu a ponúkame:
  • filtre
  • prvky pre spätný smer káblovej siete
  • koncové a priebežné zásuvky
Ponúkame tiež vývoj a výrobu zariadení špeciálnej techniky (NF, VF), vývoj softvéru a hardvéru riadiacich systémov pre oblasť ekológie a zabezpečovacej techniky.