English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
Ponúkame ručné osadzovanie DPS formou pásovej výroby. Osadené DPS klasickými súčiastkami alebo kombinovanou montážou (SMD + klasické súčiastky) spájkujeme na vlne s využitím olovnatej aj bezolovnatej technológie.

Pre bezolovnatú technológiu:


ATF 20/33, šírka vlny 330 mm
Kúpeľ: SN100C-SnCu0,7Ni - Balver Zinn
Pre olovnatú technológiu:
Delta Junior, šírka vlny 360 mm
Kúpeľ: ALPHA 63/37VaCuloy
DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA