English
Bez oznamov..
V neštandardných situáciách (atypické súčiastky, nadrozmerné DPS, kombinovaná SMT + klasická montáž a pod.) ponúkame osadzovanie a ručné spájkovanie súčiastok.

Technické vybavenie:
 • Tvarovacie mlynčeky:
  • OLAMEF

 • Ručné spájkovačky:
  • Solomon
  • Weller
  • Ersa

 • Ultrazvuková čistička DPS:
  • Powersonic, PS04000A
Technologické materiály pre ručnú montáž:
 • Spájka pre ručné spájkovanie:
  • Balver Zinn
  • KOKI Company Ltd.
  • Multicore

 • Tavidlá:
  • ALPHA (oplachové aj bezoplachové)