English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
V jednotlivých technologických uzloch procesu osadzovania vykonávame optickú medzioperačnú kontrolu a na záver výstupnú kontrolu.

Podľa požiadaviek zákazníka poskytujeme meranie a testovanie podzostáv, zostáv, modulov, hotových výrobkov s využitím softvérového a hardvérového vybavenia dodaného zákazníkom, prípadne v spolupráci so zákazníkom, dokážeme vyhotoviť aj testovacie prípravky.

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA:
 • Jednoúčelové meracie pracoviská - NF technika:

  • Meracie osciloskopy BM 566
  • TEKTRONIX 463
  • Jednosmerné napájacie zdroje 2x30V/5A
  • Jednosmerné napájacie zdroje 1x60V/10A
  • Laboratórny multimeter Schlumberger

 • Meracie pracoviská pre VF techniku - 1,8 GHz:

  • Skalárny analyzátor HP8711A
  • Wobler SWOB III
  • Wobler WAVETEK 1702
  • Wobler WAVETEK 1703
  • Spektrálny analyzátor TEKTRONIK 2712
  • Generátor Rohde & Schwarz BN41401


DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA