English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
Vykonávame aj montáž rôznych zostáv a podzostáv:
  • montáž do škatuliek
  • skrutkovanie
  • spájkovanie káblov
  • montáž a úprava chladičov
  • vŕtanie
  • lisovanie
Podľa požiadaviek zákazníka dokážeme zostavy testovať a merať.DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA