English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.  • Dátový rozbočovač
  • Filtre

Horná priepusť dátového rozbočovača
  • Pásmo prepúšťania: 87 - 862 MHz
  • Stop: 5 - 65 MHz
  • Vložený útlm: < 20 dB
  • Potlačenie na 65 MHz je > 50 dBM
  • Potlačenie na 87 MHz je < 1dB
  • Rozmery : priemer 16 mm x dĺžka 45 mm
  • Konektory: F - male / F - female
Horná priepusť - prenosová charakteristikaDR4 / 87 - Multimedia diplexer
Dátový rozbočovač je konštruovaný na rozbočenie signálu pre modem a pre TV zásuvku.
Výstup DATA určený pre modem; je širokopásmový, využívaný pre obojsmernú komunikáciu.
TV výstup je pripojený cez hornú priepusť s pásmom prepúšťania 87 - 862 MHz.
Filter potláča rušenia v spätnom smere, s potlačenim viac ako 50 dB.


DATA - prenosová charakteristika


DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA