English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
Hlavným zameraním našej spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti osadzovania dosiek plošných spojov (DPS). V tejto oblasti ponúkame:
DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA