English
Bez oznamov..
Hlavným zameraním našej spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti osadzovania dosiek plošných spojov (DPS). V tejto oblasti ponúkame: