English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
DELTA elektronika, s.r.o.

Prevádzka - zasielateµská adresa
Zvolenská cesta 181
SK - 974 03 Banská Bystrica
SLOVAKIA
GPS: N 48.700011 E 19.136521

Sídlo
Zvolenská cesta 181
SK - 974 03 Banská Bystrica
SLOVAKIA

Tel.: +421 48 414 4132
+421 48 414 4135 (EN)
Fax: +421 48 414 4137
E-mail:

IČO: 360 457 56
DIČ: 2020094505
IČ DPH: SK 2020094505
Banka: Tatra Banka, Banská Bystrica
Bankový účet: 2627481732/1100

Spoločnos» je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vloľka: 6839/S
DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateµská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA