English
Bez oznamov..
Naša firma ponúka aj výrobu a kompletizovanie rôznych káblových zväzkov, buď vo vlastnej prevádzke, alebo komplikovanejšie strojné operácie v spolupráci s našimi partnermi.
  • káblové zväzky
  • ploché káble
  • koaxiálne káble
  • krimpovanie
  • odizolovanie káblov
  • výroba sieťových prívodov