English
Od 03/2012 sme zmenili sídlo spoločnosti.
Valcové filtre:Valcové filtre pre selekciu ponuky programov v káblovej sieti.
  • Vysoká kvalita
  • Rýchla dodávka
  • Mnoho rôznych typov
  • Pripojenie pomocou konektorov typu F
  • Rozmery valcov: priemer 19 mm x dĺžka 70 mm

1. Dolná priepusť - prenosová charakteristika

Typ Pásmo prepúšťania
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
Pásmo potlačenia
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
DP 30 5 - 30 < -3 38 - 862 > -50
DP 65 5 - 65 73 - 862
DP 166 47 - 166 176-862
DP 181 47 - 181 191 - 862
DP 190 47 - 190 205 - 862
DP 195 47 - 195 210 - 862
DP 202 47 - 202 216 - 862
DP 209 47 - 209 223 - 862
DP 216 47 - 216 230 - 862
DP 230 47 - 230 244 - 862
DP 245 47 - 245 271 - 862
DP 266 47 - 266 281 - 862
DP 272 47 - 272 286 - 862
DP 300 47 - 300 316 - 862
DP 308 47 - 308 325 - 862
DP 366 47 - 366 382 - 862
DP 414 47 - 414 434 - 862
DP 446 47 - 446 470 - 862
DP 470 47 - 470 494 - 862
DP 530 47 - 530 554 - 862
DP 622 47 - 622 646 - 862
DP 680 47 - 680 704 - 862
DP 701 47 - 701 725 - 862
DP 730 47 - 730 755 - 862

Napríklad: Dolná priepusť - DP230
Pásmo prepúšťania - 5-230 MHz, Stop 244 - 862 MHz
Vložený útlm -1.5 dB Potlačenie na 230 MHz je < -3 dB Potlačenie na 244 MHz je > -50 dB
2. Horná priepusť - prenosová charakteristika

Typ Pásmo prepúšťania
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
Pásmo potlačenia
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
HP 20 20 - 862 < -3 0 - 20 > -50
HP 30 30 - 862 0 - 30
HP 45 45 - 862 0 - 45
HP 65 65 - 862 0 - 65
HP 87 87 - 862 0 - 87
HP 160 160 - 862 0 - 152
HP 197 197 - 862 0 - 197
HP 209 209 - 862 0 - 209
HP 391 391 - 862 0 - 360
HP 583 583 - 862 0 - 550
HP 662 662 - 862 0 - 632

Napríklad: Horná priepusť - HP391
Pásmo priepušťania: 391 - 862 MHz, Stop 5 - 371 MHz,
Vložený útlm -1.5 dB
Potlačenie na 391 MHz je < -1 dB, potlačenie na 360 MHz je > -50 dB3. Pásmová priepusť - prenosová charakteristika

Typ Pásmo prepúšťania
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
Pásmo potlačenia
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
PP 87 - 109 87 - 109 < -3 5 - 65;117 - 862 > -50
PP 100 - 195 100 - 195 5 - 88;217 - 862
PP 174 - 188 174 - 188 5 - 162;202 - 862
PP 174 - 202 174 - 202 5 - 162;226 - 862
PP 174 - 209 174 - 209 5 - 162;234 - 862
PP 174 - 222 174 - 222 5 - 162;238 - 862
PP 174 - 230 174 - 230 5 - 162;244 - 862
PP 201 - 230 201 - 230 5 - 178;244 - 862

Napríklad: Pásmová priepusť - PP 174-230
Pásmo priepušťania 174 - 230 MHz, Vložený útlm -2,5 dB
Stop 5 - 162 ; 244 - 862 MHz, Útlm > -50 dB
4. Kanálová zádrž - prenosová charakteristika

Typ Zadržaná frekvencia
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
Horná použiteľná frekvencia
Frekvencia [MHz]
Ap
[dB]
KZ 97.75 97.75 > -50 300 < -3
KZ 133.25 133.25 862
KZ 140.25 140.25 862
KZ 147.25 147.25 862
KZ 151.25 151.25 862
KZ 161.25 161.25 862
KZ 168.25 168.25 862
KZ 238.25 238.25 862
KZ 311.25 311.25 862

Napríklad: Kanálová zádrž - KZ 147.25
Vložený útlm pre pásmo prepúšťania -1.5 dB.
Potlačenie na 147.25 MHz je > -55 dB. Potlačenie na 140.25 MHz je -3 dB a na 154.25 MHz je -3 dB.


DELTA elektronika, s.r.o. Prevádzka - zasielateľská adresa: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Sídlo: Zvolenská cesta 181, SK - 974 03 Banská Bystrica, SLOVAKIA